ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ประธานคณบดีครุฯ/ศึกษาฯ มรภ. ย้ำ  จุดยืนผลิตครูที่เหมาะสม ต้องเรียน 5 ปี

ประธานคณบดีครุฯ/ศึกษาฯ มรภ. ย้ำ จุดยืนผลิตครูที่เหมาะสม ต้องเรียน 5 ปี

คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร

คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร

สถานี ก.ค.ศ. มิติการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.

สถานี ก.ค.ศ. มิติการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ค.ศ.

เปิดรายชื่อ 37 หลักสูตร "13สถาบัน"คุณภาพดีมาก

เปิดรายชื่อ 37 หลักสูตร "13สถาบัน"คุณภาพดีมาก

ครูเขียนบันทึกภาระงานขอวิทยฐานะได้

ครูเขียนบันทึกภาระงานขอวิทยฐานะได้