กศจ. สุราษฏร์ธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 247 อัตรา

กศจ. สุราษฏร์ธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 247 อัตรา

รอบ 2 กศจ.สุราษฎร์ธานี (อาจมีการเปลี่ยนแปลง รอประกาศอย่างเป็นทางการ) 247 อัตรา ยืมบัญชี กศจ.อื่น 9 วิชา

1) ประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2) อุตสาหกรรมก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
3) ภาษาจีน จำนวน 4 อัตรา
4) ดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
5) ดนตรีไทย จำนวน 4 อัตรา
6) คณิตศาสตร์ จำนวน 31 อัตรา
7) ภาษาไทย จำนวน 48 อัตรา
8) ภาษาอังกฤษ จำนวน 34 อัตรา
9) วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
10) วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 16 อัตรา
11) ชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
12) สังคมศึกษา จำนวน 16 อัตรา
13) สุขศึกษา จำนวน 2 อัตรา
14) พลศึกษา จำนวน 14 อัตรา
15) ศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
16) นาฏศิลป์ จำนวน 4 อัตรา
17) คอพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา
18) คหกรรม จำนวน 3 อัตรา
19) ประถมศึกษา จำนวน 10 อัตรา
20) ปฐมวัย จำนวน 43 อัตรา
รวมตำแหน่งว่าง 247 อัตรา

และขอใช้บัญชี กศจ.อื่น 13 อัตรา ดังนี้
1) เคมี จำนวน 1 อัตรา
2) ดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
3) เกษตรกรรม จำนวน 3 อัตรา
4) การเงินบัญชี จำนวน 1 อัตรา
5) จิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 3 อัตรา
6) ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
7) ทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
8) บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
9) โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา